Τι είναι Wi-Fi
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) είναι ένας δημοφιλής όρος για μια μορφή ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, κυρίως Wi-Fi είναι το "Wireless Ethernet".
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece