Τι είναι XHTML
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι XHTML

Η XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στις ίδιες θέσεις που θα χρησιμοποιούταν και η HTML (δημιουργιά ιστοσελίδων) αλλά είναι πολύ περισσότερο αυστηρά καθορισμένη, το οποίο και καθιστά πολύ ευκολότερη τη χρήση της για δημιουργία υλικού που μπορεί να διαβαστεί, να επεξεργαστεί, να ελεγχθεί για λάθη, κλπ.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece