Τι είναι Ack
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Ack

Το Ack είναι ένας ειδικός τύπος μηνύματος που στέλνεται μεταξύ των υπολογιστών σε ένα δίκτυο. Όταν ένας υπολογιστής λάβει τα δεδομένα σωστά τότε στέλνει ένα μήνυμα ack πίσω για να προτρέψει την προηγούμενη μηχανή να διαβιβάσει το επόμενο κομμάτι δεδομένων της. Εάν τα δεδομένα δεν ληφθούν σωστά, τότε ένα αρνητικό μήνυμα αναγνώρισης ή ένα nak μήνυμα αποστέλεται έτσι ώστε ο υπολογιστής να γνωρίζει πότε να δοκιμάσει να στείλει τα δεδομένα ξανά.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece