Τι είναι ActiveX
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ActiveX

Το ActiveX είναι ένα πρόγραμμα της Microsoft που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει ορισμένες τεχνολογίες πώς να συμπεριλάβoυν τις COM (component object model) και OLE (object linking και embedding) λειτουργίες-συναρτήσεις. Το ActiveX μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού και επιτρέπει στους δημιουργούς ιστοχώρων να αναπτύξουν διαδραστικές ιστοσελίδες πολυμέσων.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece