Τι είναι ALGOL
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ALGOL

Η ALGOL (ALGOrithmic Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '50 και του '60 για επιστημονικές εφαρμογές. Μια γενικής χρήσης γλώσσα, η ALGOL είναι η καταλληλότερη για μαθηματική εργασία και έχει αλγεβρικό τύπο. Αν και πλέον δεν έχει κοινή χρήση, έχει επηρεάσει πολύ τις νεότερες από αυτή γλώσσες, όπως την ADA και την PASCAL.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece