Τι είναι Asynchronous
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Asynchronous

Asynchronous είναι μια σειρά γεγονότων ή διαδικασιών που δεν είναι συνεχή ή δεν πραγματοποιούνται με μια ιδιαίτερη σειρά ή ταυτόχρονα. Πολλοί τύποι μεταφοράς δεδομένων σε διάφορες τεχνολογίες, στέλνουν τα δεδομένα ασύγχρονα γιατί με αυτόν τον τρόπο δε απαιτείται μια διεργασία να περιμένει να τελειώσει μια άλλη για να αρχίσειη ίδια.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece