Τι είναι Batch File - Αρχείο δέσμης
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Batch File - Αρχείο δέσμης

Ο όρος Batch file (αρχείο δέσμης) χαρακτηρίζει ένα αρχείο του υπολογιστή το οποίο περιέχει μια λίστα - ομάδα εντολών που θα εκτελεστούν με την σειρά από την γραμμή εντολών χωρίς διακοπή. Οι εντολές αυτές αποθηκεύονται σε ένα αρχείο απλού κειμένου με κατάληξη bat.

Ένα αρχείο δέσμης μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε εντολή δέχεται ο διερμηνέας της γραμμής εντολών και επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί δομές διακλάδωσης (goto), συνθήκης (if) και επανάληψης (for). Ένα αρχείο δέσμης μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα είδος αρχείου script.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece