Τι είναι CAD - Computer-Aided Design
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι CAD - Computer-Aided Design

Ο όρος CAD (computer-aided design) αναφέρεται γενικότερα στην σχεδίαση διαφόρων αντικειμένων εφαρμοσμένης μηχανικής, αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής κάνοντας χρήση ενός υπολογιστή.

Αυτός ο όρος αναφέρεται επίσης στο λογισμικό και το υλικό που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν τα σχέδια των αντικειμένων/προϊόντων.

Μια εφαρμογή CAD βοηθάει στην δημιουργία, τροποποίηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός σχεδίου πριν από την τελική παραγωγή του. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν έργα όπως την κατασκευή ενός αυτοκινήτου, πλοίου, αεροπλάνου, οικοδομήματος ακόμη και της δημιουργίας προσθετικών μελών για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η έξοδος ενός προγράμματος CAD είναι συνήθως φυλλάδια σχεδίων προς εκτύπωση ή εντολές για μια μηχανή παραγωγής, για παράδειγμα ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece