Τι είναι Character Set
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Character Set

Character set είναι ένα πλήρες σύνολο συμβόλων-χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα ή να αναγνωριστεί από έναν υπολογιστή. Μπορεί να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς, διαστήματα, σημεία στίξης και ειδικά σύμβολα και όλα αυτά να είναι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο συνδεδεμένα μεταξύ τους.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece