Τι είναι Data Dictionary
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Data Dictionary

Data Dictionary είναι το αρχείο που κρατά δεδομένα για τα δεδομένα, για παράδειγμα λίστες αρχείων, αριθμό εγγραφών σε κάθε αρχεί και τύπους πινάκων. Τα Data dictionaries χρησιμοποιούνται από λογισμικό βάσεων δεδομένων για να επιτρέψουν την πρόσβαση στα δεδομένα γιατί κανονικά δεν είναι προσβάσιμα από τον κάθε χρήστη.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece