Τι είναι Emulator
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Emulator

Emulator είναι μια συσκευή, υπό τη μορφή υλικού ή λογισμικού, η οποία επιτρέπει σε έναν υπολογιστή ή μια άλλη συσκευή να ενεργήσει ως κάτι άλλο. Ο Emulator είναι χρήσιμος εάν, για παράδειγμα, ένας χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει λογισμικό που σχεδιάστηικε για ΙΒΜ σε έναν Macintosh υπολογιστή.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece