Τι είναι Extended Character Set
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Extended Character Set

Ο όρος Extended character set χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τους πρόσθετους χαρακτήρες στο σύστημα χαρακτήρων ASCII από την θέση 128 έως την 255.

Κάποιοι από αυτούς τους χαρακτήρες αποτελούν τα σύμβολα που φαίνονται παρακάτω:

Σύμβολο Περιγραφή
Σύμβολο ευρώ
Σύμβολο τοις χιλίοις
‘ ’ Μονά εισαγωγικά
“ ” Διπλά εισαγωγικά
Κουκίδα
˜ Περισπωμένη
± Σύμβολο συν-πλην
À Λατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες με τονισμό
à Λατινικοί πεζοί χαρακτήρες με τονισμό
× Σύμβολο πολλαπλασιασμού
÷ Σύμβολο διαίρεσης
... ...
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece