Τι είναι FDDI
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι FDDI

FDDI (fiber distributed data interface) είναι μια σειρά από πρωτόκολλα δικτύων, που αναπτύσσεται από το αμερικανικό εθνικό ίδρυμα προτύπων και αφορά κυρίως τα μεγάλα δίκτυα ταχείας μετάδοσης δεδομένων που χρησιμοποιούν καλώδια οπτικών ινών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece