Τι είναι File Format
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι File Format

Ο όρος File format αναφέρεται στην μορφή και την δομή ενός συγκεκριμένου τρόπου που αποθηκεύονται τα δεδομένα μέσα σε ένα αρχείο στον υπολογιστή. Ορίζει πως το κάθε Bit θα χρησιμοποιηθεί για να κωδικοποιηθεί η πληροφορία σε ένα ψηφιακό μέσο αποθήκευσης. Οι τύποι αρχείων είναι σχεδιασμένοι να αποθηκεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το .jpg για πληροφορίες εικόνας ή το .mp3 για αρχεία ήχου. Κάποιοι άλλοι τύποι αρχείων χρησιμοποιούνται ως δοχεία για άλλους τύπους αρχείων όπως το .zip.

Ένας τύπος αρχείου μπορεί να είναι δωρεάν. Άλλες μορφές τύπων χρησιμοποιούνται όμως κατά αποκλειστικότητα από εταιρίες και μπορούν να διαβαστούν μόνο από την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργήσει το κάθε αρχείο. Πολλές φορές τέτοιοι τύποι είναι ιδιόκτητοι και ίσως απαιτούν άδεια χρήσης.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece