Τι είναι File Format
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι File Format

File format είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα σε ένα αρχείο. Μερικές μορφοποιήσεις όμως χρησιμοποιούνται κατ' αποκλειστικότητα και μπορούν να διαβαστούν μόνο από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει το αρχείο αυτό. Δεδομένου ότι αυτό δεν είναι βολικό για τους χρήστες, οι εκδότες λογισμικού έχουν αναπτύξει φίλτρα που μετατρέπουν τις προηγούμενες μορφοποιήσεις αρχείων σε τέτοιες που το πρόγραμμα σε χρήση να μπορεί να διαβάσει.Άλλες μορφοποιήσεις, όπως η ASCII και RTF, είναι πιο γενικές και μπορούν να διαβαστούν από πολλά προγράμματα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece