Τι είναι Fourth-generation Language (4GL)
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Fourth-generation Language (4GL)

Ο όρος Fourth-generation language (4GL) προσδιορίζει έναν τύπο γλώσσας προγραμματισμού που σχεδιάστηκε για την δημιουργία εφαρμογών με γρήγορο, φιλικό προς τον χρήστη, με πολλές δυνατότητες και πολύπλευρο τρόπο. Επίσης μια γλώσσα 4GL έχει στόχο να προσδίδει ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης ασχέτως με το υλικό του υπολογιστή όπου θα εκτελεστεί η εφαρμογή.

Οι γλώσσες προγραμματισμού που ισχυρίζονται ότι είναι 4GL μπορούν να περιλαμβάνουν υποστήριξη για διαχείριση βάσεων δεδομένων, παραγωγή αναφορών, μαθηματικές βελτιστοποιήσεις, ανάπτυξη μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) ή/και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και ιστοσελίδων.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece