Τι είναι Fragmentation
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Fragmentation

Fragmentation είναι ο χωρισμός των αρχείων σε πολλά μικρότερα τμήματα που αποθηκεύονται σε διαφορετικά μέρη ενός δίσκου. Το λειτουργικό σύστημα υπολογιστών αποθηκεύει τα αρχεία κατ' αυτό τον τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η μέγιστη χρήση των διαστημάτων του δίσκου. Κάθε τμήμα περιέχει έναν δείκτη που δείχνει που το επόμενο τμήμα αποθηκεύεται.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece