Τι είναι Function
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Function

Function (συνάρτηση) είναι ένα μικρό μέρος ενός προγράμματος που παρέχει μια συγκεκριμένη χρησιμότητα, για παράδειγμα την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού ή την τρέχουσα ημερομηνία. Οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού ενσωματώνουν διάφορες συναρτήσεις εκτός του ότι επιτρέπουν στους προγραμματιστές να γράψουν τον δικό τους κώδικα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece