Τι είναι Gateway
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Gateway

Gateway είναι μια συσκευή σύνδεσης δικτύων internet που μετατρέπει Και δίνει τις πληροφορίες από ένα πρωτόκολλο σε άλλο. Δηλαδή, οι Gateways μεταφέρουν τις πληροφορίες μεταξύ των δικτύων τα οποία και χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνιών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece