Τι είναι Intellectual Property Rights
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Intellectual Property Rights

Τα Intellectual property rights ή αλλιώς τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι παρόμοια με κάθε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Επιτρέπουν στους δημιουργούς ή στους ιδιοκτήτες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, λογισμικού ακόμη και βάσεων δεδομένων να επωφεληθούν από τη δική τους δουλειά ή δημιουργία.

Τα πνευματικά δικαιώματα παραχωρούνται βάσει νόμου για ορισμένο χρονικό διάστημα και απαγορεύουν τη χρήση των έργων από τρίτους χωρίς την άδεια του δημιουργού. Το πνευματικό δικαίωμα του έργου αποκτάται αυτομάτως χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον δημιουργό ή καταχώριση του έργου σε κάποια υπηρεσία.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece