Τι είναι JPEG
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι JPEG

Το JPEG (Joint Photographic Experts Group) είναι μια μορφή απολεστικής συμπιεσμένης ψηφιακών εικόνων που ονομάστηκε έτσι από την επιτροπή που σχεδίασε και τυποποίησε τον αλγόριθμο συμπίεσης το 1992.

Μια εικόνα μπορεί να συμπιεστεί με την τεχνική JPEG σε ποσοστό 1Ο:1 ενώ μπορεί να έχει μέγιστο μέγεθος τα 65.535 x 65.535 pixels το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 4 Gigapixels.

Η χρήση της JPEG συμπίεσης είναι πολύ διαδεδομένη στο διαδίκτυο λόγο του μικρού μεγέθους των αρχείων αλλά και τις αρκετά καλής διατήρησης της ποιότητας στις εικόνες.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece