Τι είναι Image Processing
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Image Processing

Image processing είναι η τεχνική ψηφιακής επεξεργασίας και αφαίρεσης λαθών των εικόνων, φωτογραφιών και video. Η επεξεργασία εικόνας περιλαμβάνει τρία μέρη αλλαγών: την εισαγωγή της εικόνας μέσω του σαρωτή ή μιας άλλης συσκευής εισαγωγής, την επεξεργασία και βελτίωση της εικόνας, και τέλος την αποθήκευση της ολοκληρωμένης εικόνας ως αρχείο υπολογιστών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece