Τι είναι Image Processing
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Image Processing

Ο όρος Image processing αναφέρεται στην τεχνική ψηφιακής επεξεργασίας μιας εικόνας, φωτογραφίας ή ακόμη και ενός video.

Η διαδικασία επεξεργασίας συνήθως περιλαμβάνει τα τρία παρακάτω βήματα.

  1. Πρώτα πρέπει να βρεθεί η εικόνα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με το να την κατεβάσουμε από κάποια ιστοσελίδα ή να την εισάγουμε μέσω κάποιας φωτογραφικής μηχανής, κινητού ή συσκευή σάρωσης εικόνων.
  2. Δεύτερο και βασικό βήμα είναι η ψηφιακή επεξεργασία και βελτίωση της ποιότητας της εικόνας χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας του υπολογιστή.
  3. Τελικό βήμα είναι η αποθήκευση της ολοκληρωμένης εικόνας ως ένα ψηφιακό αρχείο πολυμέσου στον υπολογιστή όπως .jpg ή .png και έπειτα η χρήση αυτής για παράδειγμα με την εισαγωγή της σε μια ιστοσελίδα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece