Τι είναι Multisession
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Multisession

Ο όρος Multisession αναφέρεται στον τρόπο εγγραφής οπτικών δίσκων (CD, DVD) όπου τα δεδομένα προς εγγραφή προστίθενται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στα επιμέρους κομμάτια του οπτικού δίσκου αντί αυτά να εγγραφούν άμεσα με την πρώτη εγγραφή. Για παράδειγμα ο μισός δίσκος μπορεί να εγγραφεί σήμερα ενώ ο υπόλοιπος μερικές εβδομάδες αργότερα.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει η τεχνική εγγραφής Multisession να υποστηρίζεται από την έκδοση του οπτικού δίσκου (όπως το CD-RW) και από την συσκευή εγγραφής και ανάγνωσης οπτικών δίσκων. Επίσης κατά την διαδικασία εγγραφής ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει να μην "κλείσει" τον οπτικό δίσκο ώστε να είναι εφικτή η προσθήκη δεδομένων σε αυτόν αργότερα.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece