Τι είναι Multimedia
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Multimedia

Multimedia (πολυμέσα) είναι μια μέθοδο παρουσίασης πληροφοριών σε συνδυασμό ακουστικών και τηλεοπτικών στοιχείων όπως κείμενο, ήχο και κινούμενη ή μη γραφική παράσταση. Το λογισμικό πολυμέσων παρουσιάζει πληροφορίες σε όλα τα παραπάνω περιεχόμενα και οι υπολογιστές πολυμέσων είναι σε θέση να τρέξουν αυτούς τους τύπους προγραμμάτων.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece