Τι είναι Multimedia
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Multimedia

Ο όρος Multimedia ή αλλιώς πολυμέσα περιγράφει μια μέθοδο παρουσίασης πληροφοριών που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό διαφορετικών μορφών περιεχομένου όπως κείμενο, ήχο, εικόνες, κινούμενα γραφικά, βίντεο και διαδραστικό περιεχόμενο.

Τα πολυμέσα μπορούν να χωριστούν στις δύο παρακάτω κύριες κατηγορίες:

  • Τα σειριακά πολυμέσα εξελίσσονται χωρίς τον έλεγχο τους από κάποιον χρήστη, όπως για παράδειγμα μια ταινία στο σινεμά.
  • Τα μη-σειριακά πολυμέσα τα οποία χαρακτηρίζονται ως διαδραστικά διότι επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγξει την πρόοδο εξέλιξης τους, για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece