Τι είναι Domain Nameserver
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Domain Nameserver

Domain nameserver στο διαδίκτυο είναι ένας τύπος κεντρικού υπολογιστή που αναλύει ένα αλφαριθμητικό όνομα χώρου (domain) στην αριθμητική του IP διεύθυνση (διεύθυνση Διαδικτύου) και αντίστροφα. Οι άνθρωποι θυμούνται ονόματα και έτσι τα ονόματα χώρου είναι συνήθως αλφαριθμητικά, δεδομένου ότι είναι ευκολότερα στο να τα θυμηθούμε, ενώ οι υπολογιστές λειτουργούν με αριθμούς και γι'αυτό το Διαδίκτυο είναι βασισμένο σε δομή IP διευθύνσεων.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece