Τι είναι Napster
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Napster

Napster είναι ένα σύστημα διαμοιραζόμενων αρχείων που λειτουργεί μέσω του Διαδικτύου. Αν και το Napster θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μοιραστεί οποιοδήποτε είδος αρχείου, η επιτυχία του ήταν στη διευκόλυνση των χρηστών στο να μοιραστεί αρχεία πολυμέσων, και ειδικά MP3s. Το Napster καταργήθηκε το 2001 και το 2002 αναδιοργανώθηκε για να προσφέρει μια ασφαλή υπηρεσία διαμοίρασης αρχείων μουσικής που στόχευσε να ωφελήσει και τους καλλιτέχνες και τους καταναλωτές.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece