Τι είναι Newbie
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Newbie

Ο όρος Newbie είναι ένας τίτλος που δίνεται σε κάποιον ο οποίος είναι καινούριος σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή δραστηριότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε διαδικτυακές συζητήσεις προς αναζήτηση βοήθειας σχετικά με χρήση κάποιας εφαρμογής ή την εγγραφή κώδικα σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Ο όρος μερικές φορές μπορεί να αναφερθεί και ως noob.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece