Τι είναι Null Character
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Null Character

Ο Null Character είναι ένας χαρακτήρας ελέγχου ο οποίος έχει την τιμή "0" (μηδέν). O χαρακτήρας null είναι διαθέσιμος σε πολλά σύνολα χαρακτήρων όπως το ASCII και το Unicode και σχεδόν σε όλες τις μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από την γλώσσα προγραμματισμού C για να χαρακτηρίσει το τέλος μιας συμβολοσειράς (string) και συμβολίζεται ως . Στην HTML γράφεται με τον κώδικα ␀ ο οποίος εμφανίζει αυτό το σύμβολο ␀.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece