Τι είναι Optical Character Recognition
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Optical Character Recognition

Optical character recognition είναι η τεχνική με την οποία εισάγεται κείμενο σε έναν υπολογιστή με τη βοήθεια ενός αναγνώστη εγγράφων. Αρχικά ένας scanner παράγει μια ψηφιακή εικόνα του κειμένου και έπειτα το λογισμικό αναγνώρισης χαρακτήρων χρησιμοποιεί τα αποθηκευμένα δεδομένα για τις μορφές των μεμονωμένων χαρακτήρων για να μετατρέψει την ψηφιακή εικόνα σε ένα σύνολο εσωτερικών κωδικών που μπορούν έπειτα να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από έναν υπολογιστή.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece