Τι είναι Open System
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Open System

Open system (ανοικτό σύστημα) στις επικοινωνίες, είναι ένα δίκτυο με σκοπό να ενσωματώσει συσκευές από οποιοδήποτε κατασκευαστή, εφ' όσον αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις. Εναλλακτικά, όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο υλικό ή λογισμικό, ένα ανοικτό σύστημα δέχεται add-ons (προσθήκες) και συμπληρωματικά από τρίτους πέραν των κατασκευαστών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece