Τι είναι Page-description Language
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Page-description Language

Μια γλώσσα ελέγχου Page-description language χρησιμοποιείται για να περιγράψει το περιεχόμενο και την μορφοποίηση μιας σελίδας προς εκτύπωση. Οι γλώσσες αυτές χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την λειτουργία ενός εκτυπωτή και αναφέρονται συχνά με τον όρο γλώσσες ελέγχου εκτυπωτή. Οι δημοφιλέστερες γλώσσες τέτοιου τύπου είναι η Adobe Postscript, η Hewlett-Packard Printer Control Language αλλά και το PDF.

Μια γλώσσα ελέγχου εκτύπωσης είναι σε μορφή είτε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο είτε δυαδικών δεδομένων (binary) και συνήθως ανακατεμένη μαζί με το κείμενο και τις εικόνες προς εκτύπωση. Με την χρήση μια τέτοιας γλώσσας ένας εκτυπωτής μπορεί για παράδειγμα να λάβει την εντολή να εκτυπώσει ένα τετράγωνο και όχι κάθε bit που αντιπροσωπεύει την εικόνα του τετραγώνου. Μια γλώσσα ελέγχου εκτύπωσης μπορεί να αναπαρασταθεί με την χρήση μιας γλώσσας περιγραφής περιεχομένου όπως είναι η XML.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece