Τι είναι Browser
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Browser

O Browser (φυλλομετρητής) είναι ένα πρόγραμμα που εμφανίζει τις ιστοσελίδες στην οθόνη του υπολογιστή και επιτρέπει την μετάβαση μέσω διάφορων συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες του ίδιου ή και άλλου server (εξυπηρετητή) του Παγκόσμιου Ιστού.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece