Τι είναι Patch
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Patch

Patch είναι ένα κομμάτι συμπληρωματικού κώδικα που τροποποιεί ή αναπροσαρμόζει ένα πρόγραμμα. Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη προγραμμάτων διορθώνουν συχνά τα λάθη και προσφέρουν στους χρήστες αυτών το patch το οποίο ξαναγράφει τον υπάρχοντα κώδικα και προσθέτει το νέο υλικό.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece