Τι είναι POSIX - Portable Operating System Interface For Unix
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι POSIX - Portable Operating System Interface For Unix

Το POSIX (Portable Operating System Interface for Unix) δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την συμβατότητα των εφαρμογών μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του Unix. Το POSIX αποτελείται από ένα σύνολο προτύπων που καθορίζονται από το IEEE (Ίδρυμα Μηχανικών Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρικής) και τον ISO (Διεθνή Οργανισμό Τυποποιήσεων).

Το POSIX καθορίζει τον τρόπο που οι εφαρμογές επικοινωνούν με το λειτουργικό σύστημα. Βοηθάει επίσης τους προγραμματιστές να μεταφέρουν ευκολότερα την εφαρμογή τους από μια πλατφόρμα Unix σε κάποια άλλη αρκεί αυτές οι δύο να συμμορφώνονται με τα πρότυπα POSIX.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece