Τι είναι POSIX
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι POSIX

Το POSIX (Portable Operating System Interface for Unix) δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει συμβατότητα στις εφαρμογές μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων. Το POSIX αποτελείται από ένα σύνολο προτύπων που καθορίζονται από το IEEE (Ιδρυμα Μηχανικών Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρικής) και τον ISO (Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησεων). Το POSIX καθορίζει τον τρόπο που οι εφαρμογές επικοινωνούν με το λειτουργικό σύστημα.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece