Τι είναι Postmaster
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Postmaster

Με τον όρο Postmaster χαρακτηρίζεται ένας διαχειριστής συστήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για έναν κεντρικό υπολογιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email server).

Σύμφωνα με τα RFC 5321 και RFC 822:

“Κάθε σύστημα που περιλαμβάνει υποστήριξη SMTP πρωτοκόλλου διανομής και παραλαβής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να υποστηρίζει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου postmaster@example.com. Σε αυτή την διεύθυνση θα αποστέλλονται τα μηνύματα σφαλμάτων από τον διακομιστή αλληλογραφίας για την άμεση ειδοποίηση του διαχειριστή.”
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece