Τι είναι Search Engines
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Search Engines

Οι Search Engines (Μηχανές Αναζήτησης) είναι λογισμικό που συγκεντρώνει πληροφορίες και περιεχόμενο από όλους σχεδόν τους web servers (εξυπηρετητές δημοσίευσης) και παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αναζητά την πληροφορία που τον ενδιαφέρει με την χρήση συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece