Τι είναι Process Control
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Process Control

Process control είναι ο αυτοματοποιημένος έλεγχος μιας διαδικασίας. Ο υπολογιστής λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες ανατροφοδότησης από αισθητήρες για την απόδοση των σχετικών μηχανών, και συγκρίνει αυτές τις πληροφορίες με τα αποθηκευμένα ιδανικά δεδομένα απόδοσης του προγράμματος ελέγχου του. Το πρόγραμμα έπειτα εμφανίζει οδηγίες για να ρυθμίσει αυτόματα τις ρυθμίσεις των μηχανών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece