Τι είναι Prompt
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Prompt

Ο όρος Prompt χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το σύμβολο που εμφανίζεται σε μια οθόνη τερματικού ή γραμμής εντολών και δείχνει ότι ο υπολογιστής είναι σε αναμονή για εισαγωγή εντολών από τον χρήστη.

Το σύμβολο που χρησιμοποιείται είναι διαφορετικό από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο. Έτσι σε έναν υπολογιστή με Windows είναι το σύμβολο μεγαλύτερο (>) ενώ σε ένα σύστημα Linux είναι το σύμβολο περισπωμένης μαζί με το δολάριο (~$).

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece