Τι είναι Query
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Query

Query είναι το ερώτημα που υποβάλλεται σε μια βάση δεδομένων. Τα ερωτήματα διαμορφώνουν τον όγκο των προγραμματισμένων διαδικασιών και οργανώνονται ως ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της εισαγωγής δεδομένων και της εμφάνισης των αποτελεσμάτων. Ένα ερώτημα πρέπει να δημιουργηθεί και να εκτελεσθεί προκειμένου να παραχθούν οι πληροφορίες που θα περάσουν έπειτα στη γεννήτρια αναφορών.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece