Τι είναι Query
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Query

Ο όρος Query ή αλλιώς Ερώτημα χαρακτηρίζει τον κώδικα που υποβάλλεται σε μια βάση δεδομένων για να ανακτήσει, να εισάγει ή να τροποποιήσει δεδομένα μέσα σε αυτή.

Αυτά τα ερωτήματα γίνονται συνήθως σε γλώσσα SQL και περιλαμβάνουν διάφορους τύπους εντολών.
Οι τέσσερις πιο βασικές εντολές που χρησιμοποιούνται είναι:

  • SELECT - εξάγει δεδομένα από μια βάση δεδομένων
  • UPDATE - ενημερώνει δεδομένα σε μια βάση δεδομένων
  • DELETE - διαγράφει δεδομένα από μια βάση δεδομένων
  • INSERT INTO - εισάγει καινούρια δεδομένα σε μια βάση δεδομένων
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece