Τι είναι Queue
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Queue

Ο όρος Queue ή αλλιώς Ουρά/Σειρά Αναμονής αναφέρεται στις διεργασίες οι οποίες βρίσκονται στην προσωρινή μνήμη (buffer) του υπολογιστή και περιμένουν να εκτελεστούν. Όταν ο υπολογιστής έχει περισσότερες από μια λειτουργίες να εκτελέσει, τότε βάζει σε σειρά τις διεργασίες τοποθετώντας τες στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή και τις εκτελεί μια-μια κάθε φορά.

Η ουρά αυτή είναι μια δομή FIFO (First In First Out) που σημαίνει πως οι εργασίες αυτές εκτελούνται με την σειρά που έρχονται, δηλαδή όποια έρθει πρώτη θα εκτελεστεί και πρώτη. Η ουρά αυτή δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει μόνο διεργασίες αλλά μπορεί να είναι για παράδειγμα μια ουρά για την πρόσβαση και επεξεργασία αρχείων.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece