Τι είναι Queue
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Queue

Queue (ουρά,σειρά αναμονής) είναι ο όρος που αναφέρεται σε διαδικασίες, όπως η εκτύπωση, οι οποίες βρίσκονται στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή. Όταν ο υπολογιστής έχει περισσότερες από μια λειτουργίες να εκτελέσει, τότε βάζει σε σειρά τις διεργασίες τοποθετώντας αυτές στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή (buffer) και τις εκτελεί μια μια κάθε φορά, καθώς οι προηγούμενες διεργασίες τελειώνουν. Ο όρος queue είναι επίσης ένας γενικός όρος για την αναμονή, συχνά εννοείται με μια κάποιου είδους γραμμή.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece