Τι είναι Quoting
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Quoting

Ο όρος Quoting ή αλλιώς Παράθεση είναι μια κοινή πρακτική στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω διαδικτύου και χρησιμοποιείται συνήθως στις απαντήσεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά την προσθήκη σχολίων σε κάποιο θέμα ενός φόρουμ. Οι χρήστες παραθέτουν το σύνολο ή ένα μέρος του αρχικού μηνύματος στην απάντηση τους. Χρησιμοποιείται για να δείξει πως τα λόγια που θα ακολουθήσουν είναι κάποιου άλλου χρήστη. Η συνηθισμένη μέθοδος παράθεσης είναι με την χρήση των συμβόλων « » ή “ ”.

Για παράδειγμα παρακάτω είναι ένα κείμενο που παρατίθεται:

Be yourself! Everyone else is already taken.
– Oscar Wilde
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece