Τι είναι Range Check
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Range Check

Ο όρος Range check περιγράφει τον έλεγχο των ορίων που μπορεί να έχουν τα αριθμητικά δεδομένα και εξασφαλίζει ότι η τιμή ενός στοιχείου θα βρίσκεται ανάμεσα στα όρια που ορίζει η εκάστοτε εφαρμογή.

Τα όρια αυτά μπορεί να είναι μόνο κατώτερα, μόνο ανώτερα ή και τα δύο. Για παράδειγμα ο έλεγχος ενός αριθμού αν είναι μεγαλύτερος του 0 είναι ένα κατώτερο όριο ενώ αν είναι μικρότερος του 1000 είναι ένα ανώτερο όριο.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece