Τι είναι Read-only
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Read-only

Read-only είναι ο όρος που αναφέρεται συνήθως σε δεδομένα που δεν μπορούν να αλλάξουν φυσικά, δηλαδή αναφέρεται σε αποθηκευμένα στοιχεία που μπορούν να προσεγγιστούν αλλά όχι να μεταβληθούν. Για παράδειγμα, τα παραδοσιακά CD-ROM δημιουργούνται με μια μέθοδο δημιουργίας κοιλώματα στο μέσο απομνημόνευσης, άρα οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν αλλά όχι να αλλάξουν τις πληροφορίες που αποθηκεύονται κατ' αυτό τον τρόπο.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece