Τι είναι Read-only
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Read-only

Ο όρος Read-only αναφέρεται συνήθως σε δεδομένα ή αρχεία που δεν μπορούν να αλλάξουν, δηλαδή είναι αποθηκευμένα στοιχεία που μπορούν μόνο να αναγνωστούν αλλά όχι να τροποποιηθούν.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εγγραφή ενός οπτικού δίσκου CD-ROM όπου τα δεδομένα παραμένουν εκεί στην μορφή που θα εγγραφούν χωρίς να υπάρχει δυνατότητα από τον χρήστη να τα αλλάξει αλλά μόνο να τα διαβάσει.

Επίσης σχεδόν όλα τα μοντέρνα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν το κλείδωμα αρχείων ως Read-only ενώ μερικά ακόμη προσφέρουν την δυνατότητα προσθήκης κωδικού πρόσβασης για την ενεργοποίηση της τροποποίησης του αρχείου.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece