Τι είναι Real-time System
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Real-time System

Real-time system (συστήματα πραγματικού χρόνου) χαρακτιρίζεται το πρόγραμμα που αποκρίνεται στα γεγονότα στον κόσμο όπως συμβαίνουν. Για παραδειγμα, ένα πρόγραμμα αυτόματου πιλότου σε ένα αεροσκάφος πρέπει να αποκριθεί αμέσα προκειμένου να διορθωθούν οι αποκλίσεις από την πορεία του. Ο έλεγχος διεργασιών, η ρομποτική, τα παιχνίδια, και πολλές στρατιωτικές εφαρμογές είναι παραδείγματα συστημάτων σε πραγματικό χρόνο.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece