Τι είναι Relational Database
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Relational Database

Relational database είναι μια (σχεσιακή) βάση δεδομένων που μπορεί να μοιράσει τις πληροφορίες σε πολλαπλούς πίνακες ή αρχεία. Αυτοί οι πίνακες μπορούν να συνδεθούν, ή να αφορούν, με κοινά δεδομένα. Οι σχέσεις περιλαμβάνουν αντιστοιχίες ένα προς ένα, ένα προς πολλά, και πολλά προς πολλά. Για παράδειγμα, ένα αρχείο μπορεί να αποθηκεύσει τα ονόματα των σπουδαστών και ένα άλλο αρχείο θα περιέχει τις αίθουσές τους με μια "ένα προς πολλά" σχέση.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece