Τι είναι Remote Terminal
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Remote Terminal

Μια συσκευή Remote terminal ή Απομακρυσμένο Τερματικό είναι ένα μηχάνημα το οποίο συνδέεται με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή για να εκτελέσει λειτουργίες και εντολές που θα του δοθούν. Συχνά τέτοια τερματικά πραγματοποιούν μετρήσεις και συλλέγουν δεδομένα από αισθητήρες τα οποία έπειτα αποστέλλουν πίσω στον κεντρικό υπολογιστή για επεξεργασία. Η σύνδεση και η επικοινωνία των τερματικών γίνεται με χρήση τοπικής ή Διαδικτυακής σύνδεσης δικτύου όπως ενσύρματα ή/και ασύρματα.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece