Τι είναι Sampling
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Sampling

Ο όρος Sampling ή αλλιώς Δειγματοληψία περιγράφει την διαδικασία μετατροπής ενός συνεχόμενου αναλογικού σήματος, όπως ήχο ή βίντεο, σε ψηφιακό σήμα μετρώντας το σε τακτά χρονικά διαστήματα και αντιστοιχίζοντας το σε διακριτές τιμές δειγμάτων, 0 και 1.

Έπειτα το αποτέλεσμα της μέτρησης ως ψηφιακό σήμα μπορεί να επεξεργαστεί σε κάποιον υπολογιστή ή να ενισχυθεί ηλεκτρονικά. Επίσης το μέγεθος του από αναλογικό σε ψηφιακό μειώνεται σημαντικά και έτσι μπορεί να αποσταλεί ευκολότερα και γρηγορότερα μέσω ενός δικτύου ή του Διαδικτύου.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece