Τι είναι Sampling
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Sampling

Sampling είναι η μέτρηση ενός αναλογικού σήματος (όπως ηχητικό ή τηλεοπτικό σήμα) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το αποτέλεσμα της μέτρησης μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακό σήμα το οποίο μπορεί έπειτα να ενισχυθεί ηλεκτρονικά και να επεξεργαστεί.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece