Τι είναι Authentication
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Authentication

Το Authentication (αυθεντικοποίηση) είναι η διαδικασία ταυτοποίησης ενός χρήστη και συνήθως γίνεται με έλεγχο του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) αυτού που επιχειρεί να συνδεθεί στο σύστημα που διενεργεί την ταυτοποίηση.

Τα παρεχόμενα στοιχεία συγκρίνονται με αυτά που διατηρεί στη βάση δεδομένων ο μηχανισμός αυθεντικοποίησης. Αν τα στοιχεία ταυτίζονται επιτρέπεται η πρόσβαση διαφορετικά η διαδικασία αποτυγχάνει.


 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece