Τι είναι Security Policy
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Security Policy

Το Security Policy (πολιτική ασφάλειας) είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τους κανόνες, τους νόμους και τις πρακτικές για την πρόσβαση σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το έγγραφο αυτό ρυθμίζει πώς ένας οργανισμός/εταιρεία θα διαχειριστεί, θα προστατεύσει και θα διανείμει τις ευαίσθητες πληροφορίες της (και εταιρικές πληροφορίες πελατών) και βάζει το πλαίσιο για την ασφάλεια του δικτύου της.
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece