Τι είναι Anti-spam
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Anti-spam

Ο όρος Anti-spam αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό ή διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίσει την διάδοση spam μηνυμάτων ή για να αποτρέψει την είσοδο τους σε ένα σύστημα (inbox).

Ο έλεγχος ενός μηνύματος για το αν είναι spam ή όχι μπορεί να γίνει είτε με χρήση λέξεων κλειδιών που αναζητούνται μέσα στο μήνυμα είτε με χρήση μιας λίστας γνωστών ιστοσελίδων που παράγουν και στέλνουν spam μηνύματα. Πολλές φορές διαφημιστικά μηνύματα ή μηνύματα χωρίς Θέμα χαρακτηρίζονται ως μηνύματα spam.

 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece